25358505_823693951143917_1941083993564478505_o.jpg

Vibe

Gramofon “Vibe” navazuje na gramofony firmy SEV-Litovel. Tato firma si zakládá na co možno nejlepší kvalitě reprodukce zvuku i v nižších cenových kategoriích. Většina konstrukčních detailů vychází z principů, které používají právě gramofony PRO-JECT. Na základě těchto principů jsme vystavěli nový design tak, aby nešel proti charakteru myšlenky firmy, ale byl zároveň vizuálně čistým a méně tradičním tvarem.
Talíř je vizuálně zapuštěn do těla tak, aby základní geometrickou hmotu tvořilo právě tělo, které je ve tvaru čtverce.

The “Vibe” turntable follows up on the products by SEV-Litovel. This company is aiming at the best possible sound reproduction quality even in the lower price categories.
Most of the design details are based on the principles that are used by the PRO-JECT turntables. We followed these principles and made a new design in such a way that it does not go against the character of the company’s idea and it also has a visually pure and less traditional shape.
The plate is visually embedded in the body so that the basic geometric mass is made up of a square shaped body.

IMG_0889.jpg
 
IMG_10092.jpg

Talíř je poháněn řemínkem na kladce přímo pod talířem. Řemínek lze přehazovat ručně na základní rychlosti 33 a 45 otáček za minutu. K subtalíři se dostaneme jednodušše zvednutím talíře za osu, která je pevně vlisována do talíře.

The plate is driven by a strap on the pulley directly under the plate. The strap can be thrown manually at basic speeds of 33 and 45 revolutions per minute. We simply reach the sub-platform by lifting the plate behind an axis that is firmly pressed into the plate.

25311162_823693944477251_7768546730969008651_o.jpg
IMG_0996.jpg

Gramofon má v sobě zabudovaný předzesilovač s výstupem na CYNCH kabel. Můžeme tak gramofon zapojit přímo do svých reproduktorů bez dalších “krabiček” ( zesilovačů ). Převážně díky tomu, že má dnes téměř každý reproduktor zabudovaný svůj zesilovač, bez kterého by gramofon neměl dostatečnou hlasitost přenosu zvuku.

The turntable incorporates a preamplifier with a SYNCH cable outlet. We can connect the turntable directly to your speakers without additional “boxes” (amplifiers). Mainly due to the fact that almost every speaker has its own built-in amplifier without which the turntable would not have enough volume for sound transmission.

IMG_0931.jpg

Nejpouživanějším materiálem pro tělo je MDF, jako levný deskový materiál, který má výborné výsledky při rozptýlení vibrací díky své homogenitě. Váha jako taková je pro utlumení vibrací také důležitá. Proto je tělo hmotnější s tloušťkou téměř 50mm.

The most sophisticated material for the body is an MDF board, as a cheap material, which has excellent results in dispersing vibrations due to its homogeneity. The weight itself is also important for vibration damping. Therefore, the body is more massive with a thickness of almost 50mm.

IMG_0949.jpg

Talíř je z černého akrylátu. Ten je dostatečně pevný a těžký. Je také jednodušše opracovatelný, a povrch se nemusí následně upravovat.Gramodeska se může pokládat přímo na talíř bez dalších podložek.

The plate is made of black acrylic. It is more workable and heavy enough. It is also easier to work on, and the surface does not need any surface finish. Gramophone record can be laid directly on the plate without additional pads.

IMG_0892.jpg