pixel

Využití dřevěných zbytků z produkce? ? PIXEL ! 

Výrobce - mmcité1

Animace - Herrmann & Coufal

Představte si hravou mozaiku ze čtvercových modulů poskládanou do téměř jakéhokoliv tvaru. Symetrické, pravidelné i zcela nepravidelné sestavy jsou tím, co zcela novým způsobem oživí veřejný prostor. Můžete si hrát klidně jen s orientací dřevěných lamel v přirozené barevnosti dřeva, můžete ale přidat i barevné kombinace. Můžete vytvořit jednoduchý klidný tvar v monochromatické barevnosti, ale také můžete rozehrát zajímavou a velmi rozevlátou hru. Výsledkem bude pestrobarevný koberec, který jinde nenajdete. Přitom stále zůstáváme u funkčního sedacího prvku pro veřejný prostor. Jednotlivé moduly spočívají na centrální noze a jsou doplněny vloženými dílci, aby nosných noh výsledné sestavy nebylo zbytečně moc. Moduly mohou sloužit nejen jako součást větších sestav ale i zcela samostatně jako sedáky pro jednoho. Systém lze doplnit celou řadou originálních doplňků jako jsou opěrky, stolky, květináče a další.

Solution for wood leftovers from the production? ? PIXEL ! 

Manufacturer - mmcité1

Animation - Herrmann & Coufal

Imagine a playful mosaic of square modules arranged in any shape you could dream up. Symmetrical, regular, and totally irregular patterns will breathe new life into public spaces. You could experiment with the orientation of the wooden lamellas in the wood’s natural hues, or alternately go for more colourful displays. You could create simple, subtle, monochromatic forms, or you can take part in a playful game of tones, resulting in a blanket of colour you would find nowhere else. At the same time we are still talking about a functional seating element for the public space. The individual modules are supported by a central leg, and can be fitted with additional elements in order to minimise the amount of unnecessary supports. The modules function not only as just ingredient parts of bigger arrangements, but also completely independently as one-person seats. The Pixel system can be customised with an array of original accessories, including backrests, tables, flowerpots and more.