HOP Design September - LR 0099 hdadad.jpg

Vltau

Naším cílem nebylo vytvořit futuristický návrh městského mobiliáře pro Prahu, ale praktický a elegantní prvek, který doplní veřejný prostor.

 Ústřední inspirací návrhu se stala řeka Vltava, odjakživa nedílná součást Prahy utvářející výrazně charakter tohoto starobylého, ale elegantního města, které zdobí snad všechny významné architektonické styly. Návrh má působit sice konzervativně, přitom však spontánně a nenápadně tak splynout s městem. Cílem tohoto návrhu je nabídnout obyvatelům i návštěvníkům Prahy moderní provedení městského mobiliáře s vysokou užitnou hodnotou. Pro výrobu jednotlivých konstrukčních prvků jsme proto zvolili tradiční technologický postup odlévání, který má opět připomínat Vltavu a její plynutí městem.

 

Our goal was not to create a futuristic design of street furniture for Prague. We rather want to add a practical and elegant element to complement the public space.
 The Vltava River has always been part and parcel of Prague, significantly shaping the character of this ancient but elegant city decorated with almost all important architectural styles. The river was a pivotal inspiration of the design. The design is supposed to look conservative while spontaneously and unobtrusively fusing with the city. 
 The goal of this design is to offer both Prague residents and visitors modern street furniture with a high utility value. That is why we have chosen the traditional technological process of sand casting for the manufacture of individual structural elements. This is again reminding the Vltava River and its flow through the city.