podzim (2)gcd.jpg

Sattelite

Návrh nové parkové lavičky Satellite určené do veřejných prostranství pro firmou MMcité. Lavička je tvořena opěrákem z pevnostního betonu ve tvaru oválného talíře, který nese dřevěný sedák. Pod zemí je umístěna kotvící patka. Přidanou hodnotou je pocit soukromí a úkrytu. Instalací dvou a více laviček do „ostrovů“ vzniká komunikační kanál, jelikož seskupení laviček a jejich tvar usměrňuje příchozí zvukové vlny a utlumuje hluk z okolí. Zároveň může stínit nebo naopak koncentrovat sluneční paprsky podle nasměrování.

Proposal of a new park bench Satellite designed for urban public spaces, developed for the MMcité company. The bench consist of 3 parts – UHPC (ultra high performance concrete) backrest in the shape of an oval concave plate holding a wooden seat. The whole bench is attached to an underground support. The added value is the feeling of a shelter and privacy thanks to its concave shape. Two or more pieces installed opposing each other can create a communication channel. At the same time the shape can provide protection from noise or sun or, when needed, can also magnify sunlight.